A Strange New Space

Enillydd Gwobr Fringe Cynradd Y Times Caeredin 2017.

 

Oeddech yn gwbod bod gofodwyr yn dalach yn y gofod? Bod ein system haul oddeutu 4.6 biliwn blwydd oed? Neu fod mwy o ser yn y bydysawd na grawn tywod ar bob un o'r traethau ar y Ddaear?

Mae Amira'n gwybod pob un o'r pethau yma. Mae ganddi obsesiwn a'r gofod a breuddwydion o fod yn ofodwr. Ond un noson, mae swn ei dychymyg yn ffrwydro'n iawn allan o'i breuddwydion gan ddod yn wirionedd. Yn y tywyllwch, mae'n rhaid i Amira adael ei thref enedigol i fynd ar antur i ddod o gyd i le diogel. Wrth glywed y geiriau "godof" ac "antur" mae Amira'n pacio ei bag yn gyflym am y daith rhyngalaethol mae wedi bod yn aros amdano.

Sioe hollol wreiddiol un fenyw heb eiriau. Mae "A Strange New Space" yn cyfuno theatr gorfforol gyda phypedwaith syfrdanol a cherfforiaeth gwreiddiol. Rydym yn teithio ar daith ddychmygol i'r gofod, ar y cyd a theithiau bywyd go iawn Amira fel ffoadur ar draws y cyfandiroedd gan gyflwyno cyflwyniad bythgofiadwy i'r theatr i gynulleidfaoedd pedair oed ac yn hyn.

Datblygrwyd y cynhyrchiad yma mewn partneriaeth a "The Trinity Centre", "May Park Primary School", "Integrate Bristol" a "Circomedia". Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Dechreuodd ei taith Cenedlaethol Pasg 2017 ac mae'n parhau'n rhyngladol hyd Hydref 2017 tan ddiwedd 2018.

 

Oed: 4+

Amser Redeg: 45 munud

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Tessa Bide
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Y miners

Info Cyflym

  • Cwmni: Tessa Bide
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Y miners