Dr Phil Hammond: Happy Birthday NHS?

Lakin McCarthy'n cyflwyno:

Dr Phil Hammond

 "Penblwydd Hapus GIG"

Mae Babo hardd Nye Bevan yn 70 oed eleni ond a wnaiff dunnell? Degawd o gynildeb gyda cheiriosen ar y top wedi dod o hi ar ei phengliniau. Mae Dr Phil yn mapio cwrs GIG o 1948 tra bod yn parhau. Dewch i godi calon yr arwyr, gweiddi bw ar y dynion drwg ac edrychwch at ddyfodol y llawfeddygion robot, nyrsys Fitbit ac i ffoniau meddygon teulu. Heb gynnwys batris.

Mae Dr Phil Hammond wedi gweithio'n y GIG am 31 mlynedd ac mae'n ei garu cymaint o hyd. Mae hefyd yn ddarlledwr, newyddiadurwr, awdur, ymgyrchydd a digrifwr.

 

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Lakin McCarthy Entertainment
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Y lyric

Info Cyflym

  • Cwmni: Lakin McCarthy Entertainment
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Y lyric