Nyrsys

gan Bethan Marlow

Caneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow

Syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow

 

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys ‘go iawn’. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol.

Cyfarwyddwr: Sara Lloyd

Cast: Carys Gwilym, Elain Lloyd, Mirain Haf Roberts, Mali Jones, Bethan Ellis Owen

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y lyric

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y lyric