The Wood

Wedi'i hysgrifennu gan Owen Thomas. Wedi'i chyfarwyddo gan Peter Doran. Yn seiliedig ar syniad gan Ifan Huw Dafydd.

 Oddi wrth Owen Thomas, awdur y ddrama arobryn Grav’, dyma ddrama newydd sbon a ysgrifennwyd i goffáu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n Orffennaf 1916, ac wrth i Frwydr y Somme fynd ymlaen yn wyllt, mae Coed Mametz yn adleisio i seiniau rhyfel wrth i'r 38 fed Gatrawd Gymreig wynebu ffyrnigrwydd y fyddin Almaenig. Wedi'i hysbrydoli gan stori wir. Mae Dan a Billy, dau filwr ifanc, yn creu cyfeillgarwch yng wres y cyfnod yn arwain at y frwydr enwog. Pan yw Billy'n cael ei ladd yng Nghoed Mametz, mae'n gadael ffrind gofidus ar ôl ac, yn ôl gartref, gwraig feichiog sy'n torri'i chalon. Wedi'i newid gan ei brofiadau ar Ffrynt y Gorllewin, mae Dan yn dychwelyd adref i gamu i mewn i esgidiau ei ffrind, yn y pen draw yn priodi gweddw Billy ac yn codi eu mab bach fel ei fab ei hunan. Pum deg mlynedd yn ddiweddarach, mewn llannerch yn y goedwig, mae Dan wedi dychwelyd i osod ysbryd i orffwys. Stori o gyfeillgarwch, cariad ac aberth yn cael ei chyflwyno yn erbyn cefndir o fyd mewn fflamau. 

Mae Theatr Torch yn falch iawn o fod yn gweithio unwaith eto gydag Owen Thomas - un o'r awduron mwyaf cyffrous yng Nghymru, yn dilyn llwyddiant  ‘Grav’. Mae Owen hefyd yn falch o fod yn gweithio eto gyda'r tîm creadigol yn Theatr Torch. Bydd y cynhyrchiad yn cael ei gyfarwyddo gan ein Cyfarwyddwr Artistig Arobryn, Peter Doran (Cyfarwyddwr Gorau, Gwobrau Theatr Cymru 2017).

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Torch Theatre Company
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y ffwrnes

Info Cyflym

  • Cwmni: Torch Theatre Company
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y ffwrnes