Woman of Flowers

gan SIÔN EIRIAN gan ddilyn SAUNDERS LEWIS

Woman of Flowers is an English language production 

Supported by the Welsh Government and the Arts Council of Wales through the National Performing Arts Touring Scheme 

With additional support from Curo Advisers Limited and their strategic partners. 

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru trwy gynllun Celfyddydau Perfformio Teithiol Cenedlaethol

Gyda chefnogaeth ychwanegol gan Curo Advisers Limited a’u partneriaid strategol.     

Dyw Blodeuwedd ddim fel merched eraill. Fe’i consuriwyd o flodau gwyllt gan y dewin Gwydion a’i rhoi’n wraig berffaith i’r tywysog a’r rhyfelwr Lleu, ond mae gwylltineb natur yn rhan o’i gwead a phan ddeffroir ei nwydau synhwyrus mae’r canlyniadau yn rhai gwaedlyd a brawychus.

Mae Theatr Pena yn dychwelyd gyda cyd-gynhyrchiad cyntaf y Cwmni gyda Canolfan y Celfyddydau Taliesin, gyda llwyfaniad deinamig a gweledol gyffrous o hen chwedl am frad a dial.

Mae Woman of Flowers yn addasiad barddonol cyhyrog o chwedl Blodeuwedd o’r Mabinogi gan yr awdur Cymraeg arobryn Sion Eirian, ac mae’n cyfuno elfennau o ddrama fydryddol enwog  Saunders Lewis gyda deunydd gwreiddiol i greu ffantasi hudolus a thywyll.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Pena & Taliesin Arts Centre
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y lyric

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Pena & Taliesin Arts Centre
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y lyric