Ŵy Chips a Nain

Stori deuluol a gwirioneddol hyfryd sy’n dathlu’r berthynas unigryw rhwng Nain a’i wyr.

Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain.  Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig!

Ona mae’r antur fwyaf eto i ddod…

Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae Ŵy, Chips a Nain yn ddarlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia.

 

Cast: Gwenno Hodgkins a Iwan Garmon

Cyfarwyddwr: Iola Ynyr

Awdur: Gwyneth Glyn

www.franwen.com

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Cwmni'r Fran Wen
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y ffwrnes

Info Cyflym

  • Cwmni: Cwmni'r Fran Wen
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y ffwrnes