Y Tad

Gan Florian Zeller

Trosiad Cymraeg gan Geraint Løvgreen

Mae ’na bethau rhyfedd yn digwydd o’n cwmpas ni. Wyt ti’m ’di sylwi?

Mae byd y tad a’i ben i waered. Pwy ydi’r bobl ddieithr yma yn ei dŷ? Ai ei dŷ o ydi hwn, tybed?

Dyma stori ddirdynnol am ŵr sy’n methu a deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch ei thad.

Trosiad newydd i’r Gymraeg o Le Père, enillydd Gwobr Molière 2014 am y Ddrama Orau, ac enillydd y gystadleuaeth Trosi Drama i’r Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016.

 “Dwi yn ’y nhŷ fy hun, tydw? Yndw? . . . Nach’dw?. . . ’Y nhŷ i ydi hwn, yndê?”

Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd.

Manylion llawn: theatr.cymru

#YTad

Oed 11+

Mynediad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng app Sibrwd. Manylion llawn – theatr.cymru

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y lyric

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y lyric