Cerdyn TSG +1

Mae cerdyn Theatrau Sir Gâr + 1 ar gyfer unigolion sydd angen cymorth i fynychu
perfformiadau. Telerau ac amodau yn berthnasol. Gofynnwch I’r swyddfa docynnau am fanylion
pellach.

Termau ac Amodau’r Cynllun

 • Mae cerdyn TheatrauSirGâr +1 (TSG + 1) ar gael i unigolion sy'n bodloni'r meini prawf.
 • Mae cerdyn TheatrauSirGâr +1 (TSG +1) yn ddilys ar gyfer defnydd diderfyn yn y Ffwrnes, Llanelli, y Lyric, Caerfyrddin a’r Glowyr, Rhydaman.
 • Fel rheol dim ond i fyny at 10 tocyn fydd ar gyfer ein prif awditoriwm, 4 ar gyfer mannau stiwdio a’r Glowyr ar gael ar gyfer deiliaid cardiau TSG +1. Mae mannau defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gyfyngedig iawn yn yr holl leoliadau. Os gwelwch yn dda ymgynghorwch â’r Swyddfa Docynnau am ddiweddariad.
 • Darparu copïau yn unig o'ch dogfennau ategol (nid rhai gwreiddiol)
 • Bydd cais llwyddiannus yn cael ei ddychwelyd drwy'r post yn uniongyrchol
 • Bydd yr holl ffurflenni cais wedi'u cwblhau yn cael eu cadw ar gofnod ar gyfer defnydd mewnol yn unig.
 • Bydd y cynllun TheatrauSirGâr +1 yn destun adolygiad blynyddol ac rydym yn cadw'r hawl i newid y cynllun yn dibynnu ar amgylchiadau
 • Gall deiliaid TheatrauSirGâr +1 brynu tocynnau o unrhyw un Swyddfa Docynnau yn ein Theatrau yn bersonol gyda ‘i cerdyn neu dros y ffôn. Mae tocynnau yn cael eu postio gyda thâl o £ 1 neu oddiwrth lleoliadau Theatrau Sir Gâr.
 • Ni ellir prynu tocynnau TSG +1 ar lein.
 • Caniatewch 14 diwrnod ar gyfer ceisiadau TSG +1 i gael eu prosesu.
 • Dim ffioedd Gweinyddu.
 • O dan amgylchiadau cytundebol penodol, gall rhai digwyddiadau arbennig gael eu heithrio o'r cynllun TSG +1. Holwch y Swyddfa Docynnau.