• 0845 226 3510

Y Ffwrnes

Yn eistedd yn ffroenuchel nesaf i ddadblygiad East Gate, mae gan y Ffwrnes mwy i gynnig i gwsmeriaid ag y cafwyd yn Llanelli o’r blaen. Mae cyfleusterau cyfoes, ardaloedd hamdden, cysylltiaday trafnidiaeth a synnwyr cymunedol i gyd yn rhan o ethos y theatr hyfyd yma.
Fel canolfan newydd i’r celfyddydau a’r gymuned, mae’r Ffwrnes yn cynnwys priof awditoriwm syfrdanol, wedi ei ddylunio yn arbennig i gynnal amryw o berfformiadau, digwyddiadau, cyn hadleddau a hyd yn oed twmpathau. Yn cynnig seddi i hyd at pum cant o bobl, gellir newid y gosodiad o fewn munudau, i unrhyw gyfluniad a ddymunir. Gyda Swyddfa Docynnau gyfoes, ciosg, ystafell gotiau, cyntedd a chyfleusterau cefn llwyfan ardderchog, mae’r theatr yma yn gallu cytadlu ag unrhywbeth gall y West End gynnig.
Nid yn unig yw’r Ffwrnes wedi sefydlu ei hun fel canolbarth diwylliannol Llanelli, ond mae hefyd yn ganolfan cymdeithasol arwyddocaol o’r datblygiad nrewydd gyda chaffi glan a chyfoes sy’dd ar agor am byr-brydiau a diodydd 6 diwrnod yr wythnos, nail ai cyn berfformiad neu am goffi hamddenol gyda ffrindiau.
Dewch i weld dros eich hunh beth sydd ar gael yn y ganolfan yma yn llawn adloniant a chreadigrwydd.

Y Ffwrnes

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost : theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Parc, Llanelli
Cod Post : SA15 3YE

Y Lyric

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost : theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Brenin, Caerfyddin
Cod Post : SA31 1BD

Y Miners'

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost: theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Gwynt, Rhydaman
Cod Post: SA18 3DN