• 0845 226 3510

Striking the Wrong Note (2)

Striking-the-wrong-note-750

 

Mae'r ddrama yn edrych ar ddau gyplau priod sydd wedi bod yn ffrindiau agos am nifer o flynyddoedd. Mae'r ddwy briodas wedi ymddangos yn hapus ac yn solet ... tan yn ddiweddar. Amheuon o anffyddlondeb wedi codi yn un o'r priodasau a phroblemau ariannol wedi codi yn y llall. A all naill neu'r ddwy briodas goroesi’r problemau hyn?

 

ARCHEBWCH NAWR

Y Ffwrnes

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost : theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Parc, Llanelli
Cod Post : SA15 3YE

Y Lyric

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost : theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Brenin, Caerfyddin
Cod Post : SA31 1BD

Y Miners'

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost: theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Gwynt, Rhydaman
Cod Post: SA18 3DN