• 0845 226 3510
  • Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwybodaeth tocynnau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sut ydw i’n archebu tocynnau?

Y ffordd rwyddaf a hawsaf i fwcio’ch tocynnau yw fan hyn, ar unwaith ar y wefan. Os nad hynny yw’ch opsiwn dewisach, mae croeso ichi ffonio’r swyddfa docynnau ar 0845 226 3510. Neu, os ydych yn yr ardal, galwch i mewn am goffi a bwcio’ch tocynnau ar yr un pryd!

Sut ydw i’n cael fy nhocynnau?

Mae dwy ffordd i gael eich tocynnau. Gallwn naill ai eu hanfon trwy’r post ar ôl ichi fwcio a thalu amdanynt neu gallwn eu cadw yn Swyddfa Docynnau’r Ffwrnes  i’w casglu ar amser sy’n addas i chi. Mae Swyddfa Docynnau’r Ffwrnes ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 11am i 6pm. Pan yw perfformiad ymlaen, mae’r Swyddfa Docynnau ar agor un awr cyn bod y perfformiad yn cychwyn. Os hoffech inni bostio’ch tocynnau ichi mae ffi o £1.00 yn gymwys. Dydyn ni ddim yn postio tocynnau o fewn 7 diwrnod o ddyddiad perfformiad. O Ionawr 1af 2013, bydd pob bwciad dros y ffôn yn destun ffi fwcio o 50c hyd at ffi fwyaf o £2.50.

Ad-daliadau a Chyfnewidiadau tocynnau

Byddwn yn rhoi ad-daliad os yw’r digwyddiad wedi’i ganslo yn unig. Gellir cyfnewid tocynnau am sedd wahanol ar gyfer yr un sioe neu rediad sioe, bydd ffi weinyddu o £1.00 yn gymwys ar gyfer pob ail-werthiant neu gyfnewidiad. 

Talu Am Eich Tocynnau

Bydd staff ein Swyddfa Docynnau’n rhoi’r holl gymorth a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch. Gallwch dalu gyda cherdyn credyd, cerdyn debyd, arian parod neu siec (sieciau’n daladwy i Gyngor Sir Gaerfyrddin neu CSG).

Reservations / Tocynnau Cadw

Mae’n rhaid talu am docynnau cadw’n llawn o fewn 7 diwrnod o’r dyddiad cadw neu o fewn 1 mis calendr ar gyfer bwciadau parti mawr o 20 neu ragor. Ni ellir cadw tocynnau o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y perfformiad.

Gift Vouchures / Tocynnau Anrheg

Mae’r tocyn anrheg Theatrau Sir Gâr yn anrheg wych i’r teulu neu ffrindiau a gellir ei defnyddio mewn unrhyw un o’n lleoliadau. Gofynnwch i’r Swyddfa Docynnau am ragor o wybodaeth.  

Y Ffwrnes

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost : theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Parc, Llanelli
Cod Post : SA15 3YE

Y Lyric

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost : theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Brenin, Caerfyddin
Cod Post : SA31 1BD

Y Miners'

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost: theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Gwynt, Rhydaman
Cod Post: SA18 3DN