• 0845 226 3510
  • Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Y Ffwrnes

Yn eistedd yn ffroenuchel nesaf i ddatblygiad East Gate, mae gan y Ffwrnes mwy i gynnig i gwsmeriaid nag y cafwyd yn Llanelli o’r blaen. Mae cyfleusterau cyfoes, ardaloedd hamdden, cysylltiadau trafnidiaeth a synnwyr cymunedol i gyd yn rhan o ethos y theatr hyfryd yma.
Fel canolfan newydd i’r celfyddydau a’r gymuned, mae’r Ffwrnes yn cynnwys prif awditoriwm syfrdanol, wedi ei ddylunio yn arbennig i gynnal amryw o berfformiadau, digwyddiadau, cynhadleddau a hyd yn oed twmpathau. Yn cynnig seddi i hyd at bum cant o bobl, gellir newid y gosodiad o fewn munudau, i unrhyw gyfluniad a ddymunir. Mae'r theatr yma'n gallu cystadlu ag unrhywbeth gall y 'West End' gynnig. megis, Swydfa Docynnau gyfoes, ciosg, ystafell gotiau, cyntedd a chyfleusterau cefn llwyfan ardderchog. 
Nid yn unig mae'r Ffwrnes wedi sefydlu ei hun fel canolbarth diwylliannol Llanelli, ond mae hefyd yn ganolfan cymdeithasol arwyddocaol o’r datblygiad newydd gyda chaffi glân a chyfoes sydd ar agor cyn perfformiad neu am goffi hamddenol gyda ffrindiau.
Dewch i weld dros eich hun beth sydd ar gael yn y ganolfan yma yn llawn adloniant a chreadigrwydd.

Y Ffwrnes

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost : theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Parc, Llanelli
Cod Post : SA15 3YE

Y Lyric

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost : theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Brenin, Caerfyddin
Cod Post : SA31 1BD

Y Miners'

Rhif Ffôn : 0845 2263510
Ebost: theatres@sirgar.gov.uk
Cyfeiriad : Stryd y Gwynt, Rhydaman
Cod Post: SA18 3DN