A Celebration of Father Ted


Ymunwch â ni i ddathlu un o'r rhaglenni comedi gorau erioed, wrth i ni groesawu Joe Rooney, y digrifwr llwyfan enwog, am noson o bopeth yn ymwneud â Father Ted!

Bydd y bennod glasurol yn cael ei dangos fel rhan o'r noson, a bydd sesiwn holi ac ateb, yn ogystal â digonedd o offeiriaid, gêm bêl-droed i bobl dros 70 oed, 'Lovely Girls Competition' sy'n hollgynhwysol – ac, wrth gwrs, cyfle i ganu 'My Lovely Horse’!

Dewch i ymgolli yng ngwiriondeb Father Ted.

Ah, go on… you will!


Canllaw oed: 15+


Info Cyflym

  • Cwmni: Katherine Paul Ltd
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Katherine Paul Ltd
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen