A Christmas Carol – As told by Jacob Marley (deceased)

Adroddir y stori o safbwynt partner busnes Scrooge, sydd wedi marw, ac mae'r addasiad arobryn hwn ar gyfer y llwyfan wedi'i alw'n "definitive telling of A Christmas Carol" (Redditch Standard), ac wedi'i nodi fel un o "the top Christmas shows in London, Edinburgh and around the UK" (High 50 Culture). Cafodd y gwaith ei gydnabod gan y Frenhines Elizabeth II am ei ran yn y Dickensian Scholarship, ac mae'r "forcefully compelling masterpiece" (Manx Independent) yn rhoi digon o wefr, ias a chyffro i bobl o bob oedran.


Mae Jacob Marley wedi marw ac wedi'i gondemnio i dragwyddoldeb o gario cadwyn drom, a greodd yn ystod ei fywyd; bywyd na all ddychwelyd iddo mwyach heblaw am adrodd hanes ei bartner busnes cybyddlyd, Ebenezer Scrooge, a'r llwybr sy'n arwain at ei achubiaeth. Trwy eiriau Marley, rydym yndysgu sut roedd tri ysbryd wedi agor llygaid Scrooge ac wedi gwneud iddo sylweddoli gwir werth cariad a maddeuant. 


WINNER - Best Performer in Theatre (Fringe Report Awards 2012) NOMINATED - London Theatre Award (London Awards for Art and Performance 2012) 

"a tremendous achievement... a wonder to watch"★★★★★ (Plays To See) 
"storytelling at its best... a memorable and astonishing production."(London Theatre 1)

7+

Tocynnau | £14 & £12

Info Cyflym

  • Cwmni: Brother Wolf
  • Categori: Drama
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Brother Wolf
  • Categori: Drama
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli