ABBA Forever

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2021. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

ABBA Forever yw un o'r sioeau teyrnged rhyngwladol gorau yn y Deyrnas Unedig, gan ddiddanu cynulleidfaoedd mewn theatrau ar draws Prydain a hyd yn oed yn Sweden!

Mae sylw anhygoel wedi cael ei roi i fanylder wrth gopïo sŵn unigryw'r band pop gorau o bosib yn y byd, gan ddefnyddio band o chwech sy'n cynnwys gitarau trydan ac acwstig, bysellfyrddau a phiano, drymiau a gitâr bas. Mae dwy o ferched eithriadol ABBA yn cwblhau'r band, gan ychwanegu sglein a glamor hanfodol i sioe gaboledig sydd hefyd yn ddigri yn dawel fach.

Mae'r geiriau arbennig a ysgrifennwyd gan Benny a Bjorn yn cael eu canu mewn harmoni arbennig gan bob un o'r chwe pherfformiwr ar y llwyfan. Yn ystod y sioe ddwy awr anhygoel hon mae coreograffi deinamig o'r dechrau i'r diwedd, sioe weledol drawiadol, gallu cerddorol o'r radd flaenaf a pherfformiad hollol fyw yn sicrhau bod y sioe ABBA Forever yn dal sylw'r gynulleidfa o'r gytgan gyntaf hyd nes y gytgan olaf lle y gellir cyd-ganu iddi.

Info Cyflym

  • Cwmni: Sweeney Entertainments
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Sweeney Entertainments
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen