Ammanford St David's Concert | Cyngerdd Gŵyl Dewi Rhydaman

Unwaith eto, mae Theatrau Sir Gâr a Loud Applause Productions yn cyflwyno cyngerdd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Rhydaman. Bydd y gyngerdd yn cynnwys cyfoeth o dalentau cerddorol, a
pherfformiadau gan Gôr Lleisiau’r Cwm a Harmoni dan arweiniad Catrin Hughes, ynghyd â’r canwr Steffan Hughes a’r clarinetydd talentog, Catrin Soons. Joseph Cavalli-Price fydd y cyfeilydd gwadd, yng nghwmni’r cyfl wynydd Heddyr Gregory.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr & Loud Applause Productions
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Miners' Ammanford

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr & Loud Applause Productions
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Miners' Ammanford