An Audience with Liverpool Legends

Cynulleidfa yng nghwmni Cyn-chwaraewyr Lerpwl

Noson wych yng nghwmni cyn-chwaraewyr Lerpwl sef John Aldridge, Ronnie Whelan a Steve McMahon ar y llwyfan gyda'i gilydd o dan arweiniad Jed Stone.  Bydd y noson yn llawn adloniant a chellwair fel y gallwch ei ddisgwyl, felly eisteddwch yn ôl a mwynhewch!

Bydd y noson hon yn rhoi golwg fanwl ichi ar eu gyrfaoedd, gan gynnwys eu clybiau blaenorol, gwisgo'r crys coch enwog a chynrychioli eu gwlad genedlaethol.

Bydd cyfle prin i 65 o bobl Gwrdd a Chyfarch y cyn-chwaraewyr cyn y sioe i gael lluniau a llofnodion. Peidiwch â cholli allan ar eich cyfle i fod yn un o'r rheiny…

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: AspireMedia Productions Ltd
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: AspireMedia Productions Ltd
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli