An Evening with Merrill Osmond

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2021. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Bydd Merrill yn perfformio holl ganeuon poblogaidd yr Osmond's. Yn ogystal bydd yn siarad am ei brofiadau o fod yn rhan o un o'r bandiau mwyaf yn y byd, y bobl adnabyddus y mae wedi cyfarfod â nhw a sut yn union lwyddodd i gyfansoddi rhai o ganeuon mwyaf poblogaidd y byd.

Merrill Osmond yw prif leisydd y teulu byd enwog Osmond, sydd wedi hen ennill ei blwyf fel artist unigol hefyd. Mae wedi teithio ledled y byd yn perfformio mewn nifer o leoliadau mawr ac mae wedi canu fel prif leisydd 27 o recordiau aur. Mae Merrill wedi cynhyrchu a chyfansoddi'r gerddoriaeth a'r geiriau ar gyfer 5 record sydd wedi cyrraedd rhif un yn y siartiau. Mae'r Osmonds wedi llwyddo i gael 47 record aur a phlatinwm a does yr un artist recordio wedi llwyddo i gael cynifer o recordiau aur mewn blwyddyn â theulu'r Osmond.

Llais anhygoel Merill yw'r llais y gallwch ei glywed mewn caneuon megis One Bad Apple, Let Me In, Love Me For A Reason, Goin' Home, The Proud One, I Can't Stop, Having A Party and Crazy Horses.

Info Cyflym

  • Cwmni: Tony Denton Promotions
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Tony Denton Promotions
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen