An Evening with the Songbirds

Mwynhewch noson o ganu yng nghwmni tair dynes leol gyda’u sain unigryw a chyffrous.  Clywch eich hoff ganeuon o fyd y theatr, y ffilmiau a’r siartiau cyfoes.  Ymlaciwch yn ystod noson o gabaret, wrth iddynt arddangos eu halawon anhygoel a’u harmonïau hyfryd.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni

Info Cyflym

  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni