ANDY PARSONS: HEALING THE NATION

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2022. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Ar 24 Mehefin 2016 roeddwn i'n ystyried prynu pryd bargen mewn archfarchnad. Dim ond brechdan roeddwn i ei heisiau a dim ond brechdan oedd ei hangen arnaf, ond gan fy mod yn gallu cael byrbryd a diod wrth dalu 5 ceiniog ychwanegol yn unig roedd yn teimlo'n benderfyniad anghyfrifol o safbwynt ariannol i beidio â gwneud hynny. Gan fy mod wedi treulio cymaint o amser yn ystyried canlyniad y Refferendwm ynghylch yr Undeb Ewropeaidd y diwrnod blaenorol roeddwn bellach mewn brys enfawr. Chafodd y bachgen oedd wrth y til ddim trafferth yn sganio'r ddwy eitem gyntaf ond doedd e ddim yn gallu sganio'r drydedd eitem o gwbl. Mae hyn yn mynd i fod yn hunllef, meddyliais, gan fod ciw'n dechrau ffurfio ac roedd yn ymddangos fel petai e'n mynd i alw am y goruchwylydd. Yna, er clod iddo, ceisiodd sganio'r eitem unwaith eto, ac nid oedd yn sganio, felly gwnaeth sŵn bîp â'i lais a'i rhoi drwodd. Ar yr union eiliad honno meddyliais, "byddwn ni'n iawn fel gwlad, byddwn yn wir".

Ac fe fyddwn ni'n iawn. Credwch chi fi. Dydw i ddim yn wleidydd.

Info Cyflym

  • Cwmni: Off the Kerb
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Off the Kerb
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen