Ansell's Les Musicals

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Gwir ddathliad o Theatr Gerdd yw Taith Cyngerdd Byw 'Ansell's Les Musicals.'

Mae Jonathan Ansell (prif leisiwr G4) a Jai McDowall (enillydd Britains Got Talent) wedi dod ynghyd i greu cyngerdd dramatig fydd yn rhoi gwefr. Mae'r noson ddeinamig hon yn cynnwys rhai o'r caneuon mwyaf poblogaidd o'r sioeau cerdd gorau erioed, a hynny gan ddau o leisiau mwyaf peraidd y byd.
Dewch i fwynhau noson o Theatr Gerdd a chlywed clasuron o Les Miserables, Phantom Of The Opera, Wicked, Jesus Christ Superstar, The Greatest Showman, Miss Saigon, Chess, We Will Rock You a llawer mwy…
Ar ôl i'r holl docynnau werthu allan yn 2018 a 2019, mae 'Ansell's Les Musicals' yn dychwelyd yn 2021 yn sgil llwyddiant ysgubol y sioe yn y gorffennol.

Nid yw sioe 'Les Musicals' mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â CML, Alain Boubil Music Limited neu gynhyrchiad CML o Les Miserables nac ychwaith wedi'i hawdurdodi ganddynt.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Ansell Entertainment
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Ansell Entertainment
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen