Anweledig

ANWELEDIG: Y BENNOD OLAF

gan Aled Jones Williams

Mae gwella’n beth blêr...

Mae cynhyrchiad cignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), dynes sy'n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â'r salwch anweledig.

Yn y fersiwn newydd hon rydym yn profi gornest tanbaid Glenda wrth iddi ddioddef ac ymladd y cyflwr.  A fydd hi'n darganfod goleuni ym mhen draw'r twnnel troellog?

Dyma'r bennod olaf yng nghyfres afaelgar Aled Jones Williams sydd wedi ei ysbrydoli gan gofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl yn Ninbych yng Ngogledd Cymru.

“…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.” 

Elinor Gwynn yn trafod Anweledig ar raglen Dewi Llwyd (13/07/14).

Llun gan Kirsten McTernan

 

**Nos Fawrth 19eg Mawrth**

Mae'r perfformiad yma yn cynnwys dehongliad Iaith Arwyddion Prydain byw.

This performance includes live British Sign Language interpretation.

 

Dysgwyr Cymraeg - ymunwch â ni cyn y perfformiad am sgwrs anffurfiol am 6.30pm yn y Bar.

Welsh language learners - join us for an informal pre-show discussion at 6.30pm in the Bar.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Cwmni'r Fran Wen
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes

Info Cyflym

  • Cwmni: Cwmni'r Fran Wen
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y ffwrnes