Arwyr - Ffwrnes

Ymunwch yn hwyl a sbri, y canu a’r dawnsio yn Ysgol Aberarwr ymysg cewri’r Mabinogi’r Nadolig hwn. Ysgol mewn pentre’ bach lle mae’r tywydd bob amser yn braf a phawb yn wen o glust i glust. Yn gwmni i ddisgybl mwya’ drygionus, doniol a llawen yr ysgol, Bobi Bach mae’n bendant o godi gwen ac mi fydd Mr Gittins yn eich swyno a’ch diddanu gyda’i driciau hud a lledrith.  Ond ynghanol yr holl hapusrwydd, mae’r cwmwl duaf oll yn nesáu, Casandra Bigfain. Beth sydd ar fin digwydd? Dewch i weld.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Cwmni Mega
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Cwmni Mega
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli