As a Tiger in the Jungle

Tri o berfformwyr o Nepal yn gofyn cwestiynau am fywyd, cariad, tlodi a thrachwant. Gan ddefnyddio'r gair llafar, symudiadau, syrcas a seremoni, adroddant sut y bu iddynt oroesi eu plentyndod a chreu eu tynged eu hunain er gwaethaf popeth. Perfformiad ysbrydoledig, dilys, amrwd a thwymgalon am fywyd a syrcas, adloniant a myfyrdod.

Cynhyrchwyd drwy bartneriaeth ryngwladol rhwng cyfarwyddwyr artistig o nofitstate (Cymru) a Cirkus Xanti (Norwy). Bydd 'As a Tiger in the Jungle' yn brofiad syrcas theatrig unigryw!

Cyd-gynhyrchiad Bombastic, Coreo Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru mewn cydweithrediad â Chapter.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Ali Williams Productions
  • Categori: CIRCUS
  • Theatr: Ffwrnes

Info Cyflym

  • Cwmni: Ali Williams Productions
  • Categori: CIRCUS
  • Theatr: Y ffwrnes