Baba Yaga

Mae Vaselina yn byw bywyd tawel, yn gweithio fel derbynnydd mewn bloc uchel iawn o fflatiau. Mae hynny i gyd yn newid fodd bynnag pan gaiff hi ei gorfodi i ddod wyneb yn wyneb â phreswylydd brawychus sy'n chwarae cerddoriaeth yn llawer rhy uchel ac sy'n bwyta jeli bebis gyda'i cheg ar agor. Pwy yw'r gymdoges ddirgel hon? Fydd hi byth yn troi'r gerddoriaeth i lawr? A beth yn union yw ei chynlluniau am ginio?

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Windmill Theatre Co
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Windmill Theatre Co
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli