Bronwen Lewis - Lyric

Mae Bronwen Lewis yn ganwr-gyfansoddwr o Gastell-nedd ac wedi dod â chyffro mawr i TikTok gyda'i chaneuon-glawr poblogaidd yn y Gymraeg. Mae hi'n falch o'i dwyieithrwydd ac yn aml-offerynnwraig amryddawn.

Bu Bronwen yn serennu ac yn canu’r gân ‘Bread and Roses’ yn y ffilm, ‘Pride!', a enillodd Gwobr BAFTA a Golden Globe. Derbyniodd glod rhyngwladol yn ystod ei hamser ar The Voice y BBC. Yn ddiweddar mae wedi mwynhau cyfweliadau ar BBC Radio 1 gyda’r DJ Greg James ble chwaraewyd ei chân-glawr ddwyieithog, ‘Friday’, gan Riton x Nightcrawlers i dros 5 miliwn o wrandawyr.

Trwy gydol y cyfnod clo, uwch lwythodd Bronwen arlwy o gyngherddau rhithiol wedi’u recordio yn ei stiwdio gartref. Derbyniwyd cefnogaeth fawr gan nifer o bobl, gyda’r sioeau yn derbyn dros hanner miliwn o wylwyr ers mis Mawrth 2020.

Mae Bronwen ar fin rhyddhau ei hail albwm, ‘Canvas’, yn yr Haf. Mae wedi’i ysgrifennu a’i gyd-gynhyrchu gyda’r cynhyrchydd Lee Mason. Mae ei harddull gerddorol wreiddiol yn cwympo rhwng canu gwlad, pop, gwerin a’r blues, ac mae’i sengl ddiweddaraf, ‘Hearts my Home’, newydd ei rhyddhau ac yn cynhyrfu storm gyda dramâu radio a chyfweliadau gyda DJ’s adnabyddus.

Pàs Covid

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, bydd rhaid i bawb 18 oed a hŷn sy'n mynychu'r perfformiad hwn gyflwyno Pàs Covid y GIG.

Gallwch wneud cais am eich Pàs Covid yma llyw.cymru

Gweler ein tudalen ddiogelwch Covid yma.

Info Cyflym

  • Cwmni: Handshake Ltd
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Handshake Ltd
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen