Cinderella - Ffwrnes Llanelli - Schools - 2019

Mae stori hardd Sinderela o dlodi i gyfoeth yn cyrraedd mewn arddull Pantomeim ysblennydd yn Theatrau Y Lyric a’r Ffwrnes ym mis Rhagfyr 2019!

Peidiwch â cholli’r Pantomeim cyfeillgar yma i’r teulu sy’n addo chwerthin uchel, golygfeydd a gwisgoedd syfrdanol a chast gwych i’n cludo drwy’r hanes mwyaf hudol.

Perfformiadau sy’n hygyrch i’r gynulleidfa o Bantomeim Sinderella 2019 yn cynnwys perfformiadau yn ystod wythnosau olaf tymor yr ysgol i roi pleser panto i’r disgyblion. Hefyd, perfformiad ymlaciedig o’r cynhyrchiad pantomeim yma yn ogystal â pherfformiad llofnodedig.

Ac i’r rhai hynny sy’n teimlo mor ddrwg fel chwiorydd hyll Sinderela, medrwch fynychu perfformiadau pantomeim oedolion yn unig - am noson groch go iawn o gomedi a hwyl!

Mae’r cloc yn tician... archebwch eich tocynnau i’r Pantomeim Nadoligaidd hudol yma heddiw!

Hyd: 2awr 10mun

**Perfformiadau Ysgol**

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Jermin Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Jermin Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli