Comedy Club October 2019

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau comedi hynod boblogaidd ar nos Wener gyntaf y mis. Gan fod cynigion arbennig ar ddiodydd a bod rhai o’r comediwyr gorau yn perfformio, yn aml mae’r tocynnau yn cael eu gwerthu i gyd ac felly argymhellir eich bod yn archebu tocyn yn gynnar.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Kill for a Seat
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni

Info Cyflym

  • Cwmni: Kill for a Seat
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni