Comedy Tonight! Harlequinade & Black Comedy

Dwy gomedi enwog am bris un!

Mae Harlequinade gan Terence Rattigan yn gampwaith o anhrefn ac anffawd sy'n cyfleu helbulon cefn llwyfan cwmni theatr yn y gelfyddyd wallgof o berfformio drama.

Mae Black Comedy gan Peter Shaffer yn llawn hwyl a chwerthin gan fod pawb yn cael eu cadw yn y tywyllwch wrth i'r cynlluniau gorau fethu.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: PHOENIX THEATRE GROUP
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: PHOENIX THEATRE GROUP
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli