Concerts and Cakes - Lyric

Mae Cyngherddau a Chacennau yn fenter i ddod â phobl at ei gilydd yn rheolaidd i ddarparu fforwm er mwyn rhannu cerddoriaeth fyw o safon uchel. Mae pob sesiwn yn cael ei chyflwyno ar ffurf cabare ac yn dechrau gyda sesiwn gerddoriaeth gyfranogol anffurfiol dan arweiniad cerddorion Live Music Now, ac yna darperir te a chacennau.  Live Music Now yw prif elusen y DU ar gyfer datblygu cerddorion ac estyn cymorth. Rydym yn cynnig profiadau cerddoriaeth fyw eithriadol i bobl sydd â mynediad cyfyngedig i’r celfyddydau, o ganlyniad i anabledd, salwch neu anfantais gymdeithasol. Mae’r rheiny sy’n cymryd rhan yn elwa ar fuddion therapiwtig, cymdeithasol ac emosiynol gwych o ddod i gysylltiad â cherddoriaeth fyw, sy’n brofiad sydd yn trawsnewid ac yn cyfoethogi bywydau. Gallwch ddarllen mwy amdanom ar ein gwefan:

www.livemusicnow.org.uk

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Live Music Now
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Live Music Now
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen