Concerts and Cakes: Lyric - Huw Ynyr and Joseph Cavalli-Price

Live Music Now yw prif elusen y DU ar gyfer datblygu cerddorion ac estyn cymorth. Rydym yn cynnig profiadau cerddoriaeth fyw eithriadol i bobl sydd â mynediad cyfyngedig i’r celfyddydau, o ganlyniad i anabledd, salwch neu anfantais gymdeithasol. Mae’r rheiny sy’n cymryd rhan yn elwa ar fuddion therapiwtig, cymdeithasol ac emosiynol gwych o ddod i gysylltiad â cherddoriaeth fyw, sy’n brofiad sydd yn trawsnewid ac yn cyfoethogi bywydau.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Live Music Now
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Live Music Now
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen