Concerts & Cakes - Lyric

Mae Cyngherddau a Chacennau yn fenter i ddod â phobl at ei gilydd yn rheolaidd i gynnig fforwm ar gyfer rhannu cerddoriaeth fyw o safon uchel.
Mae pob sesiwn yn cael ei chyflwyno ar ffurf cabare ac yn dechrau â sesiwn gerddoriaeth gyfranogol anffurfiol dan arweiniad cerddorion Live Music Now, ac yna bydd te a chacennau.

Live Music Now yw prif elusen y DU ar gyfer datblygu cerddorion ac allgymorth. Rydym yn cynnig profiadau cerddoriaeth fyw neilltuol i bobl sydd â mynediad cyfyngedig i’r celfyddydau, o ganlyniad i anabledd, salwch neu anfantais gymdeithasol. Mae’r rheiny sy’n cymryd rhan yn cael buddion therapiwtig, cymdeithasol ac emosiynol gwych yn sgil ymgysylltu â cherddoriaeth fyw, sef profiad sy’n trawsnewid ac yn cyfoethogi bywydau. Gallwch ddarllen mwy amdanom ar ein gwefan: www.livemusicnow.org.uk

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Live Music Now
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE MUSIC
  • Theatr: Lyric

Info Cyflym

  • Cwmni: Live Music Now
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE MUSIC
  • Theatr: Y lyric