Dawns yn y Parc / Dance in the Park

Ymunwch â ni am ddau berfformiad dawns AM DDIM brynhawn Sul ar ein llwyfan ym Mhen-bre!

**Digwyddiad dwyieithog**

Qwerin
Mae Osian Meilir, artist dawns o orllewin Cymru, yn cyflwyno Qwerin sef darn o ddawns gyfoes sydd newydd ei gomisiynu sy'n cynnwys sgôr sain wreiddiol gan gyfansoddwyr a enillodd wobr Bafta. Mae'r sioe Qwerin wedi'i dylanwadu'n sylweddol gan batrymau dawnsio gwerin Cymreig, gan ail-greu'r strwythurau a'r ffurf i fod yn fwy addas ar gyfer cyd-destun mwy cyfoes. Mae Qwerin, a berfformir gan dri dawnsiwr, yn tynnu sylw at werth rhannu profiadau a dod o hyd i gymuned drwy ddod â dawnsio gwerin Cymreig a diwylliant Cwiar at ei gilydd.


Afanc

Dyma stori am sbwriel. Ie, sbwriel... 

a'r hyn rydym yn ei wneud ag ef a'r hyn y mae'n ei wneud i ni wedyn….. 

Stori merch sy'n wynebu ei hofn ac sy'n gwneud ffrindiau ag anghenfil. Ond ni fydd y bobl yn ei thref yn gwrando arni a byddant yn carcharu'r anghenfil....ond yn y pen draw byddant yn cael y gosb haeddiannol. Mae'r sioe yn seiliedig ar yr anghenfil chwedlonol 'Afanc' ac mae'n archwilio ein perthynas â natur ac yn edrych ar ein hadnodd mwyaf gwerthfawr, sef dŵr, a beth all ddigwydd os nad ydym yn gofalu amdano. 

 Mae'r ddeuawd ryngwladol Maggi Swallow a Tiago Gambogi (f.a.b. – Y Detonators) yn cyflwyno'r sioe theatr hwyliog hon ar gyfer y teulu cyfan sy'n cynnwys digon o ganeuon, gwisgoedd dyfeisgar o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu a dannedd mawr!


Gwybodaeth Allweddol

  • Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored ym Mharc Gwledig Pen-bre.
  • Ni ddarperir mannau i eistedd. Mae croeso ichi ddod â chadeiriau ar gyfer yr awyr agored neu flanced i eistedd arni. 
  • Gan fod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored, cadwch lygad ar ragolygon y tywydd a chofiwch wisgo dillad addas. 
  •  Caniateir grwpiau o hyd at 6 o bobl (gan gynnwys plant) fesul 'pod'. Caiff pob 'pod' sydd wedi'i farcio â thâp ar y llawr ei neilltuo i bob grŵp unigol er mwyn cadw pellter cymdeithasol rhwng aelodau'r gynulleidfa. 
  •  Ni fydd lluniaeth ar gael wrth y llwyfan awyr agored, ond mae croeso ichi ddod â'ch byrbrydau a'ch picnic eich hun gyda chi.
  • Gallwch dalu ar y safle ar unrhyw adeg yn ystod eich ymweliad.

Info Cyflym

  • Cwmni: f.a.b. – The Detonators
  • Categori: Dance

Info Cyflym

  • Cwmni: f.a.b. – The Detonators
  • Categori: Dance