Dom Joly’s Holiday Snaps – Travel and Comedy in the Danger Zone

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2021. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Mae Dom Joly yn fwyaf enwog am greu Trigger Happy TV. Erbyn hyn, mae'r awdur a'r darlledwr yn cyflawni ei daith gyntaf o amgylch y DU ers 2011, gan roi cyfle prin i'w edmygwyr ei weld yn fyw. Bydd Dom yn siarad am ei gampau wrth iddo deithio'r byd a chwilio am fannau teithio peryglus. Mae wedi ymweld â rhai o'r lleoedd mwyaf anarferol ar y blaned, gan gynnwys gogledd Korea, Conga, Syria a Chernobyl. Yn nodedig iawn, mynychodd Joly ysgol gydag Osama Bin Laden, a gan ddefnyddio Powerpoint, gall ei edmygwyr ddisgwyl i'w luniau o'i wyliau fod llawn comedi a pherygl. Bydd yr awdur llwyddiannus yn cwrdd â'i edmygwyr ar ôl y sioe i lofnodi copïau o'i lyfr diweddaraf, The Hezbollah Hiking Club.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Andrew Richardson
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE LITERATURE
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Andrew Richardson
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE LITERATURE
  • Theatr: The Lyric Carmarthen