Ffair Nadolig y Ffwrnes / Ffwrnes Christmas Fayre

Bydd Theatr y Ffwrnes, Llanelli, yn cynnal Ffair Grefftau Nadolig ddydd Sadwrn 7 Rhagfyr o 11am i 7:30pm. Bydd y ffair yn cynnwys stondinau gan grefftwyr lleol a pherchnogion busnesau bach, dyma'r amser delfrydol i brynu anrhegion Nadolig arbennig a hardd, neu i brynu anrheg fach i chi eich hun yn ystod y tymor gwyliau  

Bydd Caffi Cwtsh yn y theatr yn gweini prydau tymhorol arbennig yn ystod y dydd gan gynnwys diodydd poeth Nadoligaidd megis latte sinsir ac amaretto, siocled poeth caramel hallt yn ogystal â brechdanau a chacennau Nadolig.

Dyma ragflas i chi o rai o'r stondinau fydd yn y Ffair eleni - byddwn yn cyhoeddi rhagor cyn hir!

Belle’s Bonbons & Bubbles

Pencil Us In – custom portraits

Liam’s Crystal Art

Peg Dolly

Cusan Liqueurs

ET Retro Lamps

Just a Thought – home craft

 **Mynediad am ddim**

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
  • Categori: CRAFT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
  • Categori: CRAFT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli