Ffwrnes Ioga / Yoga

Mae ein dosbarthiadau ioga wythnosol ar gyfer pob lefel ac maent ar gael i bawb. Byddwch yn nwylo medrus Lucy May Constantini a fydd yn eich helpu i fagu hyder, drwy ddechrau â’r ystumiau sylfaenol, cynyddu’r her yn raddol a gorffen gydag ystumiau mwy adferol a thechnegau ymlacio.  Mae awyrgylch cyfeillgar yn ein dosbarthiadau ioga a byddwch yn magu hyder ac yn cwrdd â ffrindiau. 

Mae’r holl fatiau a phropiau yn cael eu darparu.

Os oes gennych unrhyw anafiadau neu gyflyrau meddygol, siaradwch â’ch meddyg yn gyntaf. Hefyd, rhowch wybod i Lucy ymlaen llaw. (Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei chadw’n gyfrinachol).

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
  • Categori: WORKSHOP
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Crochan

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
  • Categori: WORKSHOP
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Crochan