Ffwrnes Ioga / Yoga Tots

Dosbarth ioga hwyliog a rhyngweithiol i blant bach a’u gofalwyr. Yn ogystal â helpu i gefnogi cyrff sy’n tyfu, mae ioga yn helpu i feithrin y dychymyg a datblygu hyder a sgiliau cydsymud. Mae’r gweithgaredd chwareus hwn yn helpu i addysgu ynghylch ffocws a chydbwysedd ac mae’n cynnig cyfle i rieni a ffrindiau gwrdd.

 

Mae’r holl fatiau a phropiau yn cael eu darparu.

 

Os oes gennych unrhyw anafiadau neu gyflyrau meddygol, siaradwch â’ch meddyg yn gyntaf. Hefyd, rhowch wybod i Lucy ymlaen llaw. (Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei chadw’n gyfrinachol).

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
  • Categori: WORKSHOP
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Crochan

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
  • Categori: WORKSHOP
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Crochan