First Three Drops

First Three Drops

Drama newydd sbon wedi'i pherfformio'n fyw dros Zoom

Mae gan Ceridwen y wrach broblem. Mae ei merch hi'n brydferth ac yn ddawnus, ond does dim llawer o siâp ar ei mab, Morfran! Rhaid troi at hud a lledrith pwerus iawn er mwyn gwella hyn. Ddychmygodd Ceridwen ddim y byddai gadael Gwion, ffrind gorau Morfran, yn gyfrifol am gymysgu ei hylif hud am flwyddyn a diwrnod yn arwain at y fath anrhefn.

Mae First Three Drops yn stori ddoniol a hudolus, llawn bodau'n newid siâp, dewiniaeth di-ri, champau gwirion ac anturiaethau lu, a hynny yn Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain a Saesneg gydag Arwyddion. Bydd y sioe hefyd yn cynnwys capsiynau byw a disgrifiadau sain integredig. Mae'n seiliedig ar chwedl Taliesin, gan Elis Gruffydd.

Drama newydd sbon wedi'i pherfformio'n fyw dros Zoom. Bydd ein hactorion yn dod â'r sioe'n fyw - o'u cartrefi nhw i'ch cartref chi. Mae First Three Drops yn teimlo fel parti go iawn, ac mae modd i chi fod yn rhan o'r stori o'r dechrau hyd at y diwedd, drwy wisgo lan, creu eich effeithiau sain eich hun ac ymuno yn yr hwyl.

Mae First Three Drops yn addas ar gyfer rhai bach rhwng 2 a 9 oed a'u teuluoedd. Wedi'i gyfarwyddo a'i ysgrifennu'n arbennig ar gyfer Zoom gan Elise Davison.

Mae Zoom yn ap galwadau fideo ar-lein hawdd i'w ddefnyddio. Mae modd ei lawrlwytho am ddim ar gyfrifiaduron, tabledi a ffonau symudol. Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n lawrlwytho Zoom cyn y perfformiad er mwyn dod i arfer gyda'r rhaglen ac osgoi unrhyw oedi ar y diwrnod - beth am gael ymarfer bach gyda'ch ffrindiau neu deulu os nad ydych chi wedi'i ddefnyddio o'r blaen?

Tra bod ein hadeiladau ar gau, mae Theatrau Sir Gâr yn edrych ymlaen at rannu'r math newydd sbon yma o theatr byw gyda chi yn eich cartrefi. 

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Taking Flight Theatre Company and the Park & Dare Theatre
  • Categori: Drama

Info Cyflym

  • Cwmni: Taking Flight Theatre Company and the Park & Dare Theatre
  • Categori: Drama