Geraint Lovgreen a'r Enw Da

Trac sain ieuenctid Geraint Løvgreen yn y Drenewydd yn y 70au oedd cerddoriaeth y Beatles, Tebot Piws, Amen Corner, Bowie a’r Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog. Ar ôl symud i’r gogledd yn dechrau’r 80au ffurfiodd yr Enw Da, y ‘band amser da’ gwreiddiol Cymraeg. Yn rheolaidd ers hynny bu Geraint a’r Enw Da yn diddanu cynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru gyda synau hapus adran bres yr Enw Da a geiriau dychanol Geraint - caiff Geraint ei ddisgrifio fel ‘Cyfansoddwr miniog ei ddychan a chlyfar ei odlau […] yr un mor gyffyrddus ar lwyfan teledu’r gyfres Noson Lawen ag ar lwyfan chwyslyd clwb nos’ gan Hefin Wyn yn Ble Wyt Ti Rhwng? ac wedi i bob ffasiwn fynd heibio, bydd cerddoriaeth a chaneuon Geraint Lovgreen a’r Enw Da yn dal i atseinio!

Dechrau’r flwyddyn dychwelodd Geraint Lovgreen a’r Enw Da i Stiwdio Sain yn Llandwrog i gychwyn ar y broses o recordio deunydd ar gyfer eu halbwm newydd – ‘Mae’r haul wedi dod’ ac mae Geraint a’r band yn edrych ymlaen i deithio’r caneuon newydd ynghyd â rhai o’r hen ffefrynnau yn ystod y misoedd nesaf.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: PYST
  • Categori: WELSH LANGUAGE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: PYST
  • Categori: WELSH LANGUAGE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen