Gods and Kings

Mae Paul yn cerdded i mewn i swyddfa seiciatrydd yn credu ei fod naill ai'n dduw neu'n frenin. Mae'n gadael gyda diagnosis o Iselder Manig Deubegynol, gan wynebu penderfyniad a fyddai'n newid ei fywyd: Cymryd y bilsen a byw, neu beidio â'i chymryd a marw. Mae Gods & Kings yn tynnu ar brofiad Paul i gyfleu darlun emosiynol gonest, gyda hiwmor tywyll, o sut beth yw byw bywyd a gaiff ei reoli gan salwch meddwl.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Hide Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni

Info Cyflym

  • Cwmni: Hide Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni