Golau’r Ysbryd | Ghost Light

Wrth i'r theatr gysgu, mae un golau wastad wedi'i gynnau...golau'r ysbryd.  Beth mae wedi ei weld?  Dewch am dro tu mewn i Theatr y Ffwrnes yr haf hwn am brofiad sain a goleuni sy'n canolbwyntio ar fywyd tu ôl i'r llenni.

Dyma stori golau ysbryd y Ffwrnes. Y golau diogelu euraidd sydd wedi'i gynnau'n ddisglair drwy gydol y pandemig diweddar ers i'r llwyfan droi'n fud. Nawr, wrth i'r theatr ddechrau deffro a symud o'r tywyllwch i'r goleuni, gwahoddir cynulleidfaoedd yn ôl i'r adeilad i fod yn dyst i harddwch a rhyfeddod y Ffwrnes, sydd i'w gweld drwy lygaid golau'r ysbryd.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu yn ôl!    

Tocynnau ar gael ar gyfer dyddiadau o Fehefin 23ain tan Orffennaf 31ain. Dilynwch y botwm ‘Archebwch nawr’ isod i gael yr argaeledd diweddaraf.

 • Hyd: oddeutu 30 munud
 • Un grŵp fesul slot amser, uchafswm o 6 pherson o 6 aelwyd wahanol (gan gynnwys plant)
 •  Pris: £10 y person neu £35 am archeb grŵp am hyd at 6 pherson.
 • Canllaw oed: 6+ (argymhellir bod yng nghwmni rhiant).
 • Mae'r digwyddiad hwn yn cynnwys goleuadau sy'n fflachio, synau uchel a llecynnau tywyll. 
 •  Hygyrchedd: Digwyddiad promenâd yw hwn, sy'n golygu y bydd y gynulleidfa yn symud drwy'r ardal o'r dechrau i'r diwedd. Nid oes grisiau ar hyd y llwybr.
 • Darperir fideos Iaith Arwyddion Prydain drwy godau QR drwy gydol y digwyddiad, bydd rhain hefyd yn cynnwys is-deitlau.
 • Bydd disgrifiad sain yn y Gymraeg neu'r Saesneg yn cael ei gynnal ar 14 a 24 Mehefin, archebwchyma.
 • Os oes gennych unrhyw anghenion o ran mynediad, cofiwch nodi hyn wrth archebu.

Info Cyflym

 • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
 • Categori: Other Artforms
 • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

 • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
 • Categori: Other Artforms
 • Theatr: Ffwrnes Llanelli