Gwlad Yr Asyn

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru ac Os Nad Nawr, mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Phrifysgol De Cymru. 

Gwlad yr Asyn gan Wyn Mason 

Nid asyn cyffredin ’mo Ari; cafodd ei magu ar aelwyd glyd gan hen wraig garedig. Ond â hithau bellach yn byw ar fferm asynnod rhywle yng Ngorllewin Cymru, mae hi’n dyheu am gael byw eto ymhlith pobl. Wedi iddi gael ei phrynu gan berchennog newydd, mae cyfeillgarwch annisgwyl yn tyfu rhyngddi hi a rebel o asyn afreolus, ac yn sydyn daw’n ymwybodol o’i chaethiwed. Pan ddaw cyfle i ddianc, tybed a fydd Ari’n mentro drwy’r glwyd agored a mynnu ei rhyddid? Neu a fydd blynyddoedd o wasaidd-dra a chysur ymhlith ei gormeswyr yn ei dal yn ôl? Wedi’i chyfarwyddo gan Steffan Donnelly, a gyda cherddoriaeth fyw, dyma gynhyrchiad newydd, llawn hiwmor, dychan a chân, i brocio a swyno cynulleidfaoedd yn yr awyr agored yr haf hwn. 

Canllaw Oed: 13+ 

Sibrwd Ym mhob perfformiad, bydd Sibrwd – ein ap mynediad iaith – ar gael i dywys y gynulleidfa trwy’r stori, pa mor rhugl bynnag ydynt yn y Gymraeg. Trwy gyfrwng llais yn y glust, mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hyn sy’n cael ei ddweud ar y llwyfan ac mae ar gael i aelodau’r gynulleidfa ei ddefnyddio ar eu ffonau personol.


Gwybodaeth Allweddol

  • Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored ym Mharc Gwledig Pen-bre. 
  • Ni ddarperir mannau i eistedd. Mae croeso ichi ddod â chadeiriau ar gyfer yr awyr agored neu flanced i eistedd arni. 
  • Gan fod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored, cadwch lygad ar ragolygon y tywydd a chofiwch wisgo dillad addas. 
  • Caniateir grwpiau o hyd at 6 o bobl (gan gynnwys plant) fesul 'pod'. Caiff pob 'pod' sydd wedi'i farcio â thâp ar y llawr ei neilltuo i bob grŵp unigol er mwyn cadw pellter cymdeithasol rhwng aelodau'r gynulleidfa. 
  • Ni fydd lluniaeth ar gael wrth y llwyfan awyr agored, ond mae croeso ichi ddod â'ch byrbrydau a'ch picnic eich hun gyda chi.
  • Gallwch dalu ar y safle ar unrhyw adeg yn ystod eich ymweliad.

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru
  • Categori: Drama

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru
  • Categori: Drama