Happy Birthday Jesus

Dewch i ymuno ag Ysgol Heol Goffa wrth iddynt gyflwyno’r fersiwn hyfryd hon o Ddrama’r Geni sy’n sefydlu’r cyswllt rhwng y Nadolig a phen-blwydd yr Iesu. Mae’r stori yn dilyn grwp o blant sy’n gwneud carden ben-blwydd i’r Iesu, gyda phob plentyn yn awgrymu syniad i’w ychwanegu i’r garden. Wrth i bob syniad newydd gael ei greu, caiff darlun byw ei actio a daw’r sioe i ben gyda golygfa Drama’r Geni draddodiadol.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Ysgol Heol Goffa
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Ysgol Heol Goffa
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli