HONK!

Stori gerddorol am yr Hwyaden Fach Salw Mae'r Hwyaden Fach Salw yn edrych yn eithaf gwahanol i'w brodyr a'i chwiorydd. Mae'r anifeiliaid eraill ar y fferm yn sylwi ar hyn ac yn gwneud hwyl am ei phen, er gwaethaf ymdrechion ei mam i'w hamddiffyn. A hithau'n teimlo'n eithaf digalon, mae'r hwyaden fach yn mynd ar antur o hunan ddarganfod ac yn twyllo Cath lwglyd iawn, yn ddiarwybod iddi. Ar hyd y ffordd, mae'r Hwyaden Fach Salw yn cwrdd â llu o gymeriadau unigryw ac yn darganfod nad yw bod yn wahanol yn beth gwael wedi'r cyfan.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: SA15 Stage School
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: SA15 Stage School
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli