James Acaster: Cold Lasagne Hate Myself 1999

Prynais lasagne o'r archfarchnad un tro, ei dwymo yn y ffwrn a bwyta ychydig bach ohono - nid oedd yn neis iawn felly rhoiais e'n yr oergell gan ei fod yn teimlo'n anghywir gwastraffu a rhoi lasagne cyfan yn y bin ond yn nes ymlaen, ges i lwyaid o lasagne oer oherwydd roeddwn i wedi meddwi ac roedd yn flasus dros ben. Roedd hi'n 4am. Yna, newidiais enw grŵp WhatsApp yr oeddwn i'n rhan ohono i COLD LASAGNE HATE MYSELF 1999 oherwydd bues i'n meddwl llawer am y flwyddyn 1999 a taw honno oedd blwyddyn gorau fy mywyd a sut yr wyf i weithiau'n casáu fy hunan. Y diwrnod nesaf, gofynnwyd i mi enwi fy sioe newydd. Dewch draw.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Little Wander
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Little Wander
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Lyric Carmarthen