Jethro: The Count of Cornwall

Mae'r "Count of Cornwall” nôl unwaith eto gyda'i arddull gomedi unigryw.
Mae llawer yn ystyried mai Jethro yw'r storïwr comedi mwyaf erioed. Gydag 20 o DVDs wedi'u creu dros y blynyddoedd, mae yma rai hen ffefrynnau yn ogystal â straeon newydd wedi'u hadrodd yn ei ffordd unigryw ef ei hun. Dyma noson o ddwli a chwerthin!

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Events for Wales
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Events for Wales
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli