John Kirkpatrick

Mae John yn un o'r ffigurau mwyaf cyfoethog ar y llwyfan Gwerin Saesneg, yn perfformio'n unigol, mewn parau, grwpiau acwstig a bandiau trydan.  Mae wedi sefydlu enw rhagorol fel offerynnwr penigamp (melodeon, concertina anglo / accordion botwm) yn ogystal â phrif ddehonglydd cerddoriaeth gwerin Lloegr.  Bu'n aelod o'r Band Gwlad Albion, Magic Lantern, The Richard Thompson band, Umps and Dumps, Steeleye Span, Brass Monkey, Trans-Europe Diatonique a Band of Hope yn ogystal â nifer o fandiau ceilidh.

Fel cyfansoddwr caneuon, cyfansoddwr, coreograffydd a chyfarwyddwr cerddorol mae wedi cyfrannu at dros chwech deg o ddramau yn y theatr ac ar y radio.  Fel perfformiwr, aelod o'r band, neu chwaraewr sesiwn gellir clywed ei gerddoriaeth ar dros 200 o recordiau mansachol gwahanol.

 

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Alan Bearman Music
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Miners' Ammanford

Info Cyflym

  • Cwmni: Alan Bearman Music
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Miners' Ammanford