Justin Moorhouse: Northern Joker

Mae oes aur y comedïwr gwryw gwyn strêt o Ogledd Lloegr wedi mynd yr un ffordd â'r dinosoriaid. Am beth y gall siarad â'i ferch, nawr bod ganddi ddim diddordeb yn Dennis the Menace a'r Bash St Kids? Sut bydd yn addasu os yw e am oroesi? Beth nesaf ar gyfer y Jocer Gogleddol hwn?

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Impatient Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Impatient Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Lyric Carmarthen