KENDAL MOUNTAIN FESTIVAL UK TOUR 2020

Taniwch eich dychymyg ac ymunwch â ni am noson wych llawn antur.

Cewch gyfle i wylio casgliad newydd sbon o ffilmiau byr ar y sgrin fawr - straeon am ddygnwch dynol, amgylcheddau rhyfeddol a siwrneiau i gyffroi'r enaid. Hefyd, byddwch yn clywed gan un o anturiaethwyr gorau'r byd, a fydd yn ymuno â ni ar lwyfan i rannu straeon o'i anturiaethau.

Bydd Steve Scott, cyfarwyddwr yr ŵyl, yn cyflwyno'r noson gan rannu gwybodaeth 'y tu ôl i'r llenni' ac egluro pam y cafodd y ffilmiau hyn eu dewis i fod yn rhan o'n Rhaglen Ffilm Ryngwladol. Byddwn hefyd yn rhoi gwobrau gan noddwyr ein taith arbennig.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Kendal Mountain Events Ltd
  • Categori: FILM
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Kendal Mountain Events Ltd
  • Categori: FILM
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli