KENDAL MOUNTAIN FESTIVAL UK TOUR 2020

Taniwch eich dychymyg ac ymunwch â ni am noson wych llawn antur.

Cewch gyfle i wylio casgliad newydd sbon o ffilmiau byr ar y sgrin fawr - straeon am ddygnwch dynol, amgylcheddau rhyfeddol a siwrneiau i gyffroi'r enaid. Hefyd, byddwch yn clywed gan un o anturiaethwyr gorau'r byd, a fydd yn ymuno â ni ar lwyfan i rannu straeon o'i anturiaethau.

Bydd Steve Scott, cyfarwyddwr yr ŵyl, yn cyflwyno'r noson gan rannu gwybodaeth 'y tu ôl i'r llenni' ac egluro pam y cafodd y ffilmiau hyn eu dewis i fod yn rhan o'n Rhaglen Ffilm Ryngwladol. Byddwn hefyd yn rhoi gwobrau gan noddwyr ein taith arbennig.

Mae tîm Kendal wedi cyhoeddi y bydd Alistair Lee, un o wneuthurwyr ffilmiau antur gorau'r DU, yn ymuno â'r ŵyl yn y Ffwrnes ar 14 Chwefror.

Mae Al yn gyfarwyddwr ac yn ddyn camera sy'n arbenigo yn yr awyr agored. Ar ôl ugain mlynedd yn y diwydiant, mae wedi gwneud allteithiau i leoedd megis Ynys Baffin, y jyngl yn Venezuela ac Antarctica. Gan gynhyrchu ffilmiau a hysbysebion teledu arobryn â ffotograffiaeth drawiadol, mae Alistair Lee yn un o enwau blaenllaw'r diwydiant oherwydd ei dalent arbennig i gyfuno ysblander â'r elfen ddynol ac mae wedi ennill dros 100 o wobrau rhyngwladol. Yn wir, enillodd ffilm ddiweddaraf Al 'Climbing Blind', sef y Brif Wobr, yn ein Gŵyl yn 2019!

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Kendal Mountain Events Ltd
  • Categori: FILM
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Kendal Mountain Events Ltd
  • Categori: FILM
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli