Kids Comedy Club

Ymunwch â ni am ein rhifyn teuluol o'n clwb comedi poblogaidd iawn yr haf hwn!

Fel rhan o'n gŵyl theatr awyr agored 'Theatrau Sir Gâr yn y Parc' rydym yn cludo ein llwyfan comedi i Barc Gwledig hardd Pen-bre am un noson yn unig. Mae ein clwb comedi awyr agored, sy'n cynnwys rhai o'r comedïwyr gorau o sîn comedi’r DU, yn sioe y gall y teulu cyfan ei mwynhau. Er na allwn sicrhau y bydd y tywydd yn braf, byddwch yn bendant yn chwerthin!

Gwybodaeth Allweddol

  • Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored ym Mharc Gwledig Pen-bre.
  • Ni ddarperir mannau i eistedd. Mae croeso ichi ddod â chadeiriau ar gyfer yr awyr agored neu flanced i eistedd arni.
  • Gan fod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored, cadwch lygad ar ragolygon y tywydd a chofiwch wisgo dillad addas.
  • Caniateir grwpiau o hyd at 6 o bobl (gan gynnwys plant) fesul 'pod'. Caiff pob 'pod' sydd wedi'i farcio â thâp ar y llawr ei neilltuo i bob grŵp unigol er mwyn cadw pellter cymdeithasol rhwng aelodau'r gynulleidfa.
  • Ni fydd lluniaeth ar gael wrth y llwyfan awyr agored, ond mae croeso ichi ddod â'ch byrbrydau a'ch picnic eich hun gyda chi.
  • Gallwch dalu ar y safle ar unrhyw adeg yn ystod eich ymweliad.

Info Cyflym

  • Cwmni: Kill for a Seat
  • Categori: Comedy

Info Cyflym

  • Cwmni: Kill for a Seat
  • Categori: Comedy